shade
ecowin header for mobile
ecowin header for devices

SIA ECOWIN Vēja mērījumi

Pirmais solis jebkura vēja projekta izveidē ir vietas sākotnējā novērtēšana, lai pārliecinātos par tās piemērotību plānotajām turbīnām. Vietas novērtējums sevī ietver meteoroloģisko datu savākšanu (mērīšanu), apstrādi (aprēķinus) un interpretēšanu.

Pilna vēja mērījumu atskaite par 12-24 mēnešiem ir vienīgais reālais pamatojums vēja ģeneratora projekta dzīvotspējai, jo atspoguļo parametrus no kuriem tieši atkarīga plānotās vēja turbīnas produktivitāte.


Iekārtas un metodika

Uzstādot vēja monitoringa iekārtas, mēs izmantojam tikai nozares atzītu ražotāju iekārtas - Ammonit, Kintech, Second Wind, Thies, Vector Instruments, Campbell Scientific un Nexgen.

Mūsu rīcībā ir plašs mērinstrumentu klāsts, lai nomērītu un aprēķinātu:

  • vidējo un maksimālo vēja ātrumu jebkurā laika periodā;
  • turbulences intensitāti;
  • ātruma sadalījumu pēc atkārtošanās, weibull koeficientus;
  • detalizētu vēja virzienu (rozi);
  • atmosfēras spiedienu, temperatūru un gaisa blīvumu;
  • jebkuras vēja turbīnas potenciālo produktivitāti un efektivitāti konkrētajā vietā.


Mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais aprīkojums, prasmes un zināšanas, lai veiktu pilnvērtīgu Jūsu izvēlētās vietas izpēti, neatkarīgi no tā, vai apsverat mazu vai lielu vēja elektrostaciju. Esam spējīgi nodrošināt pakalpojumu kvalitāti pēc tādiem augstākajiem standartiem kā IEC un MEASNET.Mēs uzstādām vēja mērīšanas stacijas ar augstumu no 12m līdz pat 140m. Arī lielākajiem mastiem nav nepieciešami betona pamati vai kādi citi nopietni būvniecības darbi,līdz ar to nenotiek iejaukšanās vietas infrastruktūrā. Kad iekārtas ir demontētas, pāri paliek tikai pēdu nospiedumi.


Pakalpojumā iekļauta vietas apsekošana, un optimālākās vietas izvēle. Tam seko attiecīga monitoringa masta uzstādīšana. Kad mērījumi ir veikti, tiek sastādītas atskaites, kas ietver informāciju par visiem augstāk minētajiem vēja kvalitātes rādītājiem. Papildus, tiek aprēķināta arī plānotās turbīnas produktivitāte dotajos apstākļos. Atskaites iespējams sastādīt gan par visu gadu kopumā, gan arī par katru mēnesi atsevišķi, kas neatsverami palīdzēs plānot finanšu plūsmu pēc vēja turbīnas nodošanas ekspluatācijā.

Papildus tiešajiem vēja mērījumiem, piedāvājam veikt to salīdzināšanu ar ilggadējiem datiem, lai pilnībā izslēgtu jebkuru nenoteiktību vietas novērtēšanā.

Piedāvājam apkalpot, uzstādīt un demontēt jebkura veida meteoroloģiskos mastus ar augstumu līdz 100m, neatkarīgi no mērinstrumentu daudzuma un ražotāja. Lai saņemtu cenas piedāvājumu, lūdzam sazināties ar mums.